KAS YRA  PROGRAMA “ESU KŪRĖJAS” ?
  • Edukacinė programa “Esu kūrėjas” yra skirta 3-4 klasių moksleiviams. Programa apie istorijos sukūrimo, vizualizavimo, pasakojimo elementus bei vysto XXI amžiaus švietimo bendradarbiavimo kompetenciją.
  • Mokiniai turi galimybę dirbti įvairiose komandose bei reflektuoti savo įgytas patirtis.
  • 2018- 2019 metais programoje “Esu kūrėjas” dalyvavo apie 1500 Lietuvos moksleivių iš įvairių miestų.